Nyheder

Indvielse af klaver

Y’s Men’s Club i Tørring donerede et klaver til 25.000 kr. i anledning af deres 25 års jubilæum. Det var medlem og frivillig på Gudenå Hospice, Rigmor Løwendahl der stod for overrækkelsen til Hospicechef Kirsten Ørom Larsen.

Eva Sun Nyo

Søndag den 12. november havde patienter, pårørende og personale på Gudenå Hospice fornøjelsen af at høre Eva Sun Nyo. Koncerten var arrangeret af gruppen “Kunstnere i Hospice”.

Udvidelsen er påbegyndt

Så er vi startet på projektet med at få udvidet Gudenå Hospice, så der bliver plads til flere patienter. Håndværkerne har sat en støv/støj-væg op, dækket gulvet af og så er de så småt gået i gang med de indledende manøvrer, så vi bliver klar til at tage imod patienter på stue 10 og stue 11 i starten af det nye år.

Indvielse af Søhest

Mandag den 30. oktober:

 

Den Danske Frimurerordens Hospicefond har gavmildt doneret en skulptur til Gudenå Hospice. Skulpturen er udført af billedhuggeren Henrik Vilhelm Voldmester, som har døbt skulpturen “Trompeterende Søhest”.

Det er kunstudvalget på Gudenå Hospice der har udvalgt Søhesten, som blev behørigt indviet ved en reception i fin efterårssol.

På billedet ses fra venstre: Svend Erik Møller Nielsen og Bent Røge fra Den Danske Frimurerorden, billedhuggeren Henrik Voldmester og hospicechef Kirsten Ørom Larsen.

Udvidelse med 2 pladser på Gudenå Hospice fra 1. januar 2018

I forbindelse med udmøntning af Kræftplan 4 har Folketinget afsat midler til etablering og drift af ekstra hospicepladser i Danmark. I den forbindelse ansøgte Gudenå Hospice i samarbejde med Region Midtjylland i forsommeren ministeriet om etablering af yderligere 2 pladser på Gudenå Hospice fra 1. januar 2018.

Vi har netop fået besked om, at Gudenå Hospice får del i 2 af i alt 6 hospicepladser der etableres fra årsskiftet. De øvrige 4 pladser oprettes på henholdsvis Hospice Søholm i Århus Kommune og Hospice Søndergaard i Ballerup Kommune.

Det betyder at vi nu får travlt med færdiggørelsen af de sidste stuer, som har stået som råhus siden opførelsen af Gudenå Hospice. Det vil betyde håndværkere i huset, men vi kan heldigvis lukke af til den del af huset hvor der arbejdes, så det ikke kommer til at betyde gener for de indlagte hen over efteråret.

Vi har gennem det seneste års tid haft en markant stigning i antallet af relevante henvisninger til Gudenå Hospice og vi glæder os derfor meget til at kunne udvide til i alt 11 sengepladser.

 

Ledige stillinger:

Vi har p.t. ikke ledige stillinger, men i forbindelse med udvidelse med 2 pladser fra årsskiftet, vil der blive slået sygeplejeske stillinger op fra slutningen af september.

Foredrag med Anders Agger

Anders Agger holder foredrag på Hotel Pejsegården, Brædstrup – mandag d. 2. oktober 2017, kl 19.00.

Billetter kan købes hos www.billetsalg.dk

Se hele annoncen her:

Foredrag med Anders Agger

Sygehusvej 16

Tæppe til Legerummet

Generalforsamling i Støtteforeningen for Gudenå Hospice

Støtteforeningen for Gudenå Hospice afholder generalforsamling den 28. marts 2017 kl 19.00.

Programmet er som følgende:

  • Bestyrelsens beretning for det afsluttede driftsår, herunder fortæller Hospicechef Kirsten Ørom Larsen og bestyrelsesformanden for den selvejende institution Gudenå Hospice Hans Jørgen Hørning om det forgangne år.
  • Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
  • Budget for indeværende driftsår fremlægges.
  • Kontingent for næstfølgende driftsår forelægges til godkendelse.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelse, på valg er: Eivind Thomsen, Anne Møller Kristensen, Eva Bouet, Ole Dahl Kristensen, Inge Rosenberg.
  • Valg af to suppleanter.
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt.

Der serveres kaffe.

Der vil være et overraskende musikalsk indslag under kaffen.

Ny hjemmeside

Den nye hjemmeside er endelig blevet færdig, og lige så stille vil der kommer flere nyheder og opslag. Lige pt bliver kræfterne dog brugt på de sidste finesser og småting.

© Copyright 2016 - 2017 Gudenå Hospice - Sygehusvej 18 - 8740 Brædstrup - Tlf 76296666 - Fax 76296699 - kontakt@gudenaahospice.dk