Bestyrelsen på Gudenå Hospice


Bestyrelsen for Gudenå Hospice er sammensat, så den samlet består af politiske, økonomiske, faglige og forretningsmæssige kompetencer. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet.

Bestyrelsen er, sammen med hospicechefen, ansvarlig for den overordnede ledelse af Gudenå Hospice. Det er ledelsens ansvar at sætte kursen og sikre en forsvarlig drift, i overensstemmelse med vedtægterne for Gudenå Hospice og driftsaftalen med Region Midtjylland.


Hans Jørgen Hørning

Hans Jørgen Hørning

Formand

Udpeget af støtteforeningen for Gudenå Hospice.

Medlem af kommunalbestyrelsen i Silkeborg Kommune og bl.a. formand for Ældre- og Handicapudvalget i kommunen.

Telefon: (+45) 27 12 75 95
hjhhvidgranen9@gmail.comFrants Arboe

Frants Arboe

Næstformand

Udpeget af støtteforeningen for Gudenå Hospice.

Chef for Handicap- og Ældrerådgivningen i Horsens kommune. Tidligere byrådsmedlem i Brædstrup kommune fra 1986-2006.Birthe Oberthon Grønfeldt

Birthe Oberthon Grønfeldt

Udpeget af Støtteforeningen for Gudenå Hospice.

Bestyrelsesmedlem i Kreds Silkeborg. Det konservative Folkeparti.Ole Dahl Kristensen

Ole Dahl Kristensen

Udpeget af Støtteforeningen for Gudenå Hospice.

Ingeniør hos Dong Energy Fredericia, arbejder med vindmøller.
Formand for skolebestyrelsen ved Brædstrup SkoleSusanne Trend

Susanne Trend

Udpeget som sundhedsfaglig ressourceperson.

Uddannet sygeplejerske bl.a. på Brædstrup Sygehus. Er nu lektor ved University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Har en særlig interesse i palliativ sygepleje.Torben Worsøe Jespersen

Torben Worsøe Jespersen

Udpeget som sundhedsfaglig ressourcepersonFlemming Christensen

Flemming Christensen

Udpeget af Danske DiakonhjemHenrik Fjeldgaard

Henrik Fjeldgaard

Udpeget af Region MidtjyllandEllen T. Schmidt

Ellen T. Schmidt

Byrådsmedlem, udpeget af Horsens KommuneAnnette Brounbjerg Bennedsgaard

Annette Brounbjerg Bennedsgaard

Provst, udpeget af biskoppen over Århus StiftMarita Dalsinni Rask

Marita Dalsinni Rask

Udpeget af medarbejderne ved Gudenå Hospice