Bestyrelse

Støtteforeningens bestyrelse

Efter generalforsamlingen den 5. april 2016, har støtteforeningens bestyrelse konstitueret sig som følger:

Ole Dahl Kristensen, Sdr. Vissing, Horsens Kommune

Formand

Ingeniør hos Dong Energy Fredericia, arbejder med vindmøller. Formand for skolebestyrelsen ved Brædstrup Skole.

Inge Rosenberg, Addit, Horsens Kommune

Næstformand

Sygeplejerske i over 30 år, tidl. ansat på Brædstrup Sygehus, arbejdet som hjemmesygeplejerske i Brædstrup kommune og arbejdet 10 år på Sct. Maria hospice Center, Vejle. Er nu på efterløn.

Mette Christiansen, Bryrup, Silkeborg Kommune

Sekretær

Sygeplejerske og ergoterapeut.

Eivind Thomsen, Brædstrup, Horsens Kommune

Kasserer

Tidligere økonomichef i Brædstrup Kommune.

Anne Møller Kristensen, Brædstrup, Horsens Kommune

Bestyrelsesmedlem

Sygeplejerske.

Merete Madsen, Horsens, Horsens Kommune

Bestyrelsesmedlem

Sygeplejerske i socialpsykiatrien i Vejle Kommune.

Eva Bouet, Brædstrup, Horsens Kommune

Bestyrelsesmedlem

Er pensionist, men har arbejdet på et bofællesskab for psykisk syge.

Grethe Jepsen, Grædstrup, Horsens Kommune

Bestyrelsesmedlem

Ruth Sandkvist, Linnerup, Tørring, Hedensted Kommune

Bestyrelsesmedlem

Selvstændig glaskunstner.

Maibritt Hammer Nielsen, Brædstrup, Horsens Kommune

Suppleant

Ingrid Graugaard, Ry, Skanderborg Kommune

Suppleant

© Copyright 2016 - 2017 Gudenå Hospice - Sygehusvej 18 - 8740 Brædstrup - Tlf 76296666 - Fax 76296699 - kontakt@gudenaahospice.dk