Støtteforeningens formål

At udbrede kenskab til hospicetanken i almindelighed og Gudenå Hospice i særdeleshed.
At støtte Den Selvejende Institution Gudenå Hospice.
At indsamle midler til Gudenå Hospice.