STØTTEFORENINGEN FOR GUDENÅ HOSPICE

Støtteforeningen blev stiftet i september 2012 og har til formål at udbrede kendskabet til hospicetanken i almindelighed og Gudenå Hospice i særdeleshed. Ligeledes har den til formål at indsamle økonomiske midler til støtte af den selvejende institution Gudenå Hospice.

I støtteforeningen arbejder vi hele tiden på at kunne give noget ekstra til Gudenå Hospice. Vi arbejder ligeledes på at udbygge medlemstallet og sørger for, at det stadig er interessant og formålstjenligt for medlemmerne at være med i vores forening.

© Copyright 2018-2019 - Støtteforeningen for Gudenå Hospice - Havrevangen 11 - 8740 Brædstrup - stghospice@gmail.com - CVR-nummer 34639574