Generalforsamling i Støtteforeningen for Gudenå Hospice

Støtteforeningen for Gudenå Hospice afholder generalforsamling den 28. marts 2017 kl 19.00.

Programmet er som følgende:

  • Bestyrelsens beretning for det afsluttede driftsår, herunder fortæller Hospicechef Kirsten Ørom Larsen og bestyrelsesformanden for den selvejende institution Gudenå Hospice Hans Jørgen Hørning om det forgangne år.
  • Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
  • Budget for indeværende driftsår fremlægges.
  • Kontingent for næstfølgende driftsår forelægges til godkendelse.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelse, på valg er: Eivind Thomsen, Anne Møller Kristensen, Eva Bouet, Ole Dahl Kristensen, Inge Rosenberg.
  • Valg af to suppleanter.
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt.

Der serveres kaffe.

Der vil være et overraskende musikalsk indslag under kaffen.