De frivillige gør en forskel

De frivillige gør en forskel

Hospice filosofien

“You matter because you are you. You matter to the last moment of your life, and we will do all we can, not only to help you die peacefully, but also to live until you die”

Du betyder noget, fordi du er dig. Du betyder noget indtil det sidste øjeblik i dit liv og vi vil gøre alt, hvad vi kan, ikke kun at hjælpe dig til en fredfyldt død, men også for at du kan leve, indtil du dør. Frit oversat fra Hospice filosofien skrevet af Dame Cicely Saunders, som grundlagde det første hospice i England i 1967.

Hospice filosofien fortæller så fint, hvorfor frivilligheden er en vigtig del af den palliative indsats på Gudenå Hospice. De bringer ”liv” på hospice. Ikke at de tramper ind og larmer for larmens skyld, men de bringer liv til det levede liv med nærvær, æstetik og respekt for patienter og pårørendes behov.

De bringer liv i hverdagen på hospice med alt fra små til store oplevelser. For på hospice får selv de allermindste ting en stor betydning. Det kan være friske blomster arrangeret i vaser, musik ved flyglet, et imødekommende smil, men ikke mindst en tilstedeværelse der signalere til patienter og pårørende, at de er der som frivillige og hjælper med det, de har brug for.

Den etiske fordring

De er der som frivillige og ikke fagpersonale og kender derfor ikke til patientens sygdomsforløb og smerte.  Derfor fordrer kontakten til umiddelbarhed og tager udgangspunkt i det medmenneskelige aspekt. De er helt almindelige mennesker og bringer hver især deres livserfaring ind på hospice. Dette stiller dem i det åbne med patienten og de pårørende og giver muligheden for, at de kan dele med dem, hvad de har brug for. ”Det var dejligt at dele min historie med dig” eller ”Det lettede at snakke med et almindeligt menneske” er sætninger de frivillige ofte hører i dialogen med patienterne.

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af det’s liv i sin hånd”. (citat: K.E. Løgstrup, Den etiske fordring, Gyldendal 1956)

Med dette citat siger K.E. Løgstrup, at alt har betydning helt ned i de mindste detaljer i stemning og selv i et flygtigt nærvær.

Det kan være en snak hen over måltidet om dagligdags ting. Hvad der er i haven lige nu, hvad sker der i verden, børnebørn, mad, rejser mm. Men det kan også for patienter og pårørende være en mulighed for at dele det, der er svært med en der har tid og lyst til at ligge øre til. De frivillige kan hjælpe med at skrive breve, spille spil, gå en tur i byen eller haven med patienter og pårørende eller de kan sidde ved patientens seng og være stille, være med det der er og dermed give en stemning af tryghed og robusthed. De frivillige ingen klokker og telefoner, der kan afbryde samtalen, derfor er en frivillig en kærkommen person, der signalere ro og nærvær.

Opgaver for de frivillige

De frivillige passer orangeriet og alle blomsterpotterne og er gode til at bringe årstiderne ind i form af smukke buketter og grene. En buket vintergækker der minder os om forårets snarlige kommen og en smuk buket sommerblomster bringer dufte og stemning ind i huset, som prikker til minder og snakke om oplevelser, der har stor betydning.  En vigtig sanseoplevelse som giver stemning og liv både for øjet, men også for samværet, når vi som frivillige stikker hovedet ind på stuerne for at vande.

En frivillig fortalte, at hun den anden dag havde taget en lille hundehvalp med ind til en patient på stuen. Patienten var sengeliggende og havde ikke mange kræfter, men ved synet af den lille hundehvalp, lyste hendes øjne op og glæden kunne mærkes i hele rummet. En stemning af glæde som gav rigtig god mening og et øjebliks pusterum i en svær tid.

Stemningen kan også mærkes, når en af vores frivillige sætter sig ved flyglet, med guitaren eller møder op med sangstemmer, der bringer musikken helt ud til hver en krog på hospice. Dette giver patienter mulighed for at deltage til fællessang eller lade musikken trænge ind under huden i stilhed på stuerne.

De frivillige pynter også op til jul, påske og særlige lejligheder. Her julebages og klippes julehjerter i december og der holdes påskefrokost akkurat, som vi ville have ønsket det i vores eget hjem. Der afholdes arrangementer lige fra besøg af den lokale danseskole, børnehaven der laver karse pynt til bordene, til besøg fra professionelle kunstnere.  Dette fordi det kan være svært for patienter og pårørende selv at opsøge, hvad der sker udenfor hospice og fordi det giver liv og stemning til det levede liv.

For patienter og pårørende der ikke har kræfter til at deltage ved sådanne arrangementer, er der mulighed for at transmittere lyd og billeder til fjernsynet, så de kan følge med fra sengen på stuen.

Besøg af Kunstnere

Ca. en gang om måneden får vi besøg af ”Kunstnere i Hospice”. Dette er kunstnere, som er i området eller på turne i Danmark, hvor de gratis optræder på alle hospice i Danmark.

Vi har allerede stor glæde af disse besøg, hvor blandt andet Helge Engelbrecht og Karsten Knudesen fra de nattergale har været på besøg. Besøg der sætter spor og ofte også tillader smil og grin at bryde frem, hvilket kan være en stor befrielse for mange i en svær tid.

De frivillige er ikke bare en uvurderlig hjælp på Gudenå Hospice, men de sætter også spor og spreder liv til stor glæde for patienter og pårørende. Når man spørger de frivillige, hvad der får dem til at tilbringe så mange timer på hospice svarer de ofte: ”Fordi at jeg får så meget igen”.

© Copyright 2016 - 2017 Gudenå Hospice - Sygehusvej 18 - 8740 Brædstrup - Tlf 76296666 - Fax 76296699 - kontakt@gudenaahospice.dk