Musikterapeut

Musikterapeut

Musik kan bevæge os, glæde os, sætte lyd på vores sorg og stemme vores sind.

Musikterapeuten på hospice arbejder bevidst med musik og sang som et middel til at skabe stemninger og ro, lindre angst, tristhed, uro, vejrtrækningsbesvær, svære overvejelser og smerter.

Musikterapeuten hjælper også gerne med at finde lytte-musik, som kan bruges til at falde i søvn til, finde ro ved eller glædes over.

Lene Hovgaard Madsen

Lene Hovgaard Madsen

Musikterapeut
© Copyright 2016 - 2017 Gudenå Hospice - Sygehusvej 18 - 8740 Brædstrup - Tlf 76296666 - Fax 76296699 - kontakt@gudenaahospice.dk