Bliv frivillig

Bliv frivillig

Hvordan bliver jeg frivillig

Som frivillig på Gudenå Hospice er du meget værdsat og en vigtig del af det at skabe liv og stemning i huset.  Man kan som frivillig have mange forskellige funktioner og opgaver.

Hvis du har et ønske om at blive frivillig, eller nysgerrig på at vide mere kan du skrive en ansøgning her som sendes til Gudenå Hospice, Sygehusvej 18, 8740 Brædstrup, Att.: Vibeke Bruun Ahlgreen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte frivilligkoordinator Eike Farmann Nielsen, tlf. 76 29 66 66 eller mail eifn@gudenaahospice.dk.

Som ny frivillig tilbydes du:

  • En ansættelses samtale
  • At være ”føl” med en erfaren frivillig til du er tryg i din rolle
  • En opfølgningssamtale efter ca. 3 måneder

Hvad får jeg igen som frivillig

De fleste frivillige udtrykker en stor glæde ved at komme og give af deres overskud og de får meget igen ved blot at mærke patienter, pårørende og personalets taknemmelig.

Vi har et årshjul med møder og arrangementer med forskellige temaer. Det kan være undervisning, informationer eller en snak om det at være frivillig.

Gudenå Hospice er medlem af Hospice Forum Danmark og her bliver vi inviteret med til seminarer og årsmøder, hvor man har muligheden for at møde frivillige fra andre hospice.

En gange årligt afholder vi fest for de frivillige og derudover tager vi på en sommerudflugt. Her er samværet og fællesskabet i fokus og frivilligheden fejres og værdsættes.

© Copyright 2016 - 2017 Gudenå Hospice - Sygehusvej 18 - 8740 Brædstrup - Tlf 76296666 - Fax 76296699 - kontakt@gudenaahospice.dk