Værdier

Værdigrundlaget på Gudenå Hospice

Værdigrundlaget er fundamentet for den specialiserede tværfaglige indsats der ydes på Gudenå Hospice.

Værdigrundlaget danner rammen om det liv, der leves i patientens sidste tid – leves af patienten i samspil med pårørende, medarbejdere og frivillige. Værdigrundlaget er udarbejdet i samarbejde mellem medarbejdere, ledelse og bestyrelsen for den selvejende institution Gudenå Hospice.

På Gudenå Hospice ser vi hvert enkelt menneske som unikt:

 • vi møder patienten som et værdifuldt og enestående menneske
 • vi anerkender og respekterer det, den enkelte kommer med i meninger, tro og adfærd
 • vi tør som medarbejdere gå sammen med patienten i livet frem mod døden og anerkender, at vejen kan være forbundet med lidelse, sorg og smerte.

Alle, som kommer på Gudenå Hospice, skal føle sig set og velkommen. Gudenå Hospice skal være et godt sted at være for både patienter, pårørende, medarbejdere og frivillige.

På Gudenå Hospice arbejder vi ud fra vores grundlæggende værdier: Nærvær, Fællesskab og Faglighed.

 

 Nærvær

På Gudenå Hospice er alle faggrupper fælles om at være til stede med ro og ydmyghed i det, der er vigtigt for den enkelte patient og dennes pårørende:

 • fordi nærvær er en forudsætning for at kunne yde en helhedsorienteret lindrende pleje og behandling af den uhelbredeligt syge patient
 • fordi nærvær, som i evnen til at sætte sig i den andens sted, er en forudsætning for at kunne tilbyde kærlig pleje ved livets afslutning
 • fordi nærvær styrker fællesskabet såvel mellem den enkelte patient og dennes pårørende, som mellem den enkelte patient, dennes pårørende, medarbejdere og frivillige 

Fællesskab

På Gudenå Hospice er alle faggrupper fælles om at løfte opgaverne

 • fordi vi vil et hospice med sammenhold og plads til forskellighed, hvor vi med hver vores faglighed tager ansvar og skaber trivsel for patienter, pårørende, medarbejdere og frivillige
 • fordi vi vil en kultur, der fremmer respekt for hinandens forskellige erfaringer og ressourcer såvel i forhold til den enkelte patient og dennes pårørende som i forhold til medarbejdere og frivillige
 • fordi vi med en fælles faglig opfattelse som udgangspunkt vil møde hinanden med samhørighed og anerkendelse som medmennesker i det liv, der leves på hospice

Faglighed

På Gudenå Hospice yder vi høj faglighed og har palliation som hovedopgave

 • derfor vil vi uddannelse og udvikling for alle faggrupper på Gudenå Hospice, så vi sikrer størst mulig kvalitet for den enkelte patient og dennes pårørende
 • derfor vil vi omhu og faglig kvalitet på en sådan måde, at vi er i stand til at lindre symptomer af både fysisk, psykisk, social og åndelig/eksistentiel karakter hos den uhelbredeligt syge patient og dennes pårørende
 • derfor vil vi gå med forrest og være med til at præge udviklingen på det palliative felt lokalt, regionalt, nationalt og internationalt og tilbyder undervisning om livet og behandlingen på hospice

Siden Gudenå Hospice åbnede den 1. april 2015 har udviklingen af hospicet formet sig som en dynamisk proces med fokus på nærvær, fællesskab og faglighed

Denne proces vil vi fortsætte i de kommende år, fordi vores bestandige fokus er den enkelte patients og dennes pårørendes ønsker og behov i livet hen mod døden.

Værditrekant

Klik på værditrekanten for at se i fuld størrelse.

© Copyright 2016 - 2017 Gudenå Hospice - Sygehusvej 18 - 8740 Brædstrup - Tlf 76296666 - Fax 76296699 - kontakt@gudenaahospice.dk