Hospicefilosofi og palliation

Hospicefilosofi

Den moderne hospicefilosofi er grundlagt af den engelske sygeplejerske, læge, og socialrådgiver Dame Cicely Saunders, som også grundlagde verdens første hospice i 1967, St. Christhopers Hospice i London. Hospicefilosofien er i dag verdensomspændende og holdt sit indtog i Danmark i starten af 1990erne, hvor de først hospicer blev oprettet. Hospicefilosofien har fokus på videnskabelige behandlingsmetoder, kunsten i omsorgen og at bringe kompetencer i spil med barmhjertighed.

Filosofien er en tilgang, som omfatter det hele menneskes natur med liv og død, krop, sind og ånd. Pleje og behandling fokuserer på den syge og de pårørende ud fra begrebet ”Total Pain”, som repræsenterer smerte- og symptomkontrol, samt psykisk, social og spirituel lindring.

Opgaven på hospice er hverken at forkorte eller forlænge liv, men at hjælpe patienten og de pårørende til at leve så aktivt som muligt med visheden om, at døden er nært forestående.

Palliation

Palliation betyder lindring. Ordet stammer fra latin ”pallium”, der betyder kappe, tæppe eller kåbe og anvendes om den professionelle indsats for at forebygge og lindre lidelser for mennesker ramt af livstruende sygdom (fx lungesygdom, hjertesvigt, kræft, kronisk nyresygdom og neurologisk sygdom).

WHO’s definition af palliation:

At fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art.

Den palliative indsats

  • anvender en tværfaglig teambaseret tilgang for at imødekomme behovene hos patienterne og deres familier
  • bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces
  • tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden
  • integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter
  • tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden
  • tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet
© Copyright 2016 - 2017 Gudenå Hospice - Sygehusvej 18 - 8740 Brædstrup - Tlf 76296666 - Fax 76296699 - kontakt@gudenaahospice.dk