Hospicepræst

Hospicepræst

Hospicepræsten står til rådighed for alle patienter og pårørende. Der tilbydes samtaler af åndelig og eksistentiel karakter, hvor der bl.a. kan fokuseres på tanker om livets afslutning, relationer, angst, håb, tro og tvivl.

Hospicepræsten afholder gudstjenester i forhallen. Disse annonceres et par dage i forvejen. Såfremt du eller dine pårørende måtte ønske det, står præsten også til rådighed for andagter eller andre ritualer på stuen.

Tre gange om året inviterer Gudenå Hospice til en mindeaften for de pårørende, der har mistet en af sine nærmeste på Gudenå Hospice. Præsten tilrettelægger denne aften i samarbejde med de øvrige personalegrupper.

Hospicepræsten vil være behjælpelig med at kontakte din egen præst, hvis det ønskes.

For patienter med andet religiøst tilhørsforhold står hospicepræsten ligeledes til rådighed, også hvad angår kontakt til andre trossamfund.

Line

Line

Hospicepræst
© Copyright 2016 - 2017 Gudenå Hospice - Sygehusvej 18 - 8740 Brædstrup - Tlf 76296666 - Fax 76296699 - kontakt@gudenaahospice.dk