Sådan bliver man henvist

Sådan bliver man henvist

Frit hospicevalg

Der er frit hospicevalg i Danmark og indlæggelse på hospice er at sammenligne med indlæggelse på sygehus og er derfor gratis for patienten.

Man kan ikke flytte sin adresse til hospice.

Sådan bliver man henvist

Hospice er for mennesker med livstruende sygdom i den afsluttende del af livet.

For at blive indlagt på hospice i Region Midtjylland, skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Forventet kort levetid for den henviste (lægens skal have lavet terminalbevilling).
  • Helbredende behandling er ophørt.
  • Komplekse problemstillinger af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter hos den henviste.
  • Behandlingsniveauet skal være afklaret, så den henviste ikke har symptomer der betyder, at der er behov for indlæggelse på hospital.
  • Den henviste har et ønske om at leve den sidste tid på hospice og er velinformeret om andre muligheder for ophold og støtte.

Det er egen læge, sygehuslæge eller læge fra palliativt team, der henviser til hospice. Henvisningen behandles derefter af lægen fra Det Palliative Team ved Hospitalsenheden Horsens i samarbejde med hospicechefen/souschefen på Gudenå Hospice.

Der er ikke en decideret venteliste på Gudenå Hospice. Det betyder dog ikke, at der ikke kan forekomme ventetid, men at patienter med de største behov visiteres først. Hver henvisning vurderes ud fra patientens og de pårørendes aktuelle situation og behov.

Hvis patienten under opholdet kommer i en stabil og rolig fase, kan udskrivelse til eget hjem, plejehjem eller lignende komme på tale. I så fald bliver der en grundig forberedelse forud for udskrivelsen i samarbejde med patient og pårørende.

Du og dine pårørende er altid velkommen til at kontakte os eller komme og besøge os, hvis du har spørgsmål eller blot ønsker at se Gudenå Hospice.

© Copyright 2016 - 2017 Gudenå Hospice - Sygehusvej 18 - 8740 Brædstrup - Tlf 76296666 - Fax 76296699 - kontakt@gudenaahospice.dk