Frivilligkoordinator

Frivilligkoordinator og projektkoordinator

Frivilligkoordinatoren rekrutterer, fastholder og ”klæde de frivillige på” til opgaver i huset. Hun fungerer som bindeled mellem de frivillige og det faste personale, så patienten og de pårørende får den bedst mulige glæde af frivilligheden.

Projektkoordinatoren skal i et treårigt forløb arbejde med forløbet omkring udskrivelse fra hospice.

Eike

Eike

Frivilligkoordinator og ergoterapeut

Telefon: (+45) 76 29 66 66
eifn@gudenaahospice.dk

Vibeke

Vibeke

Projektkoordinator ifbm udskrivelse

Telefon: (+45) 76 29 66 66
vbah@gudenaahospice.dk

© Copyright 2016 - 2017 Gudenå Hospice - Sygehusvej 18 - 8740 Brædstrup - Tlf 76296666 - Fax 76296699 - kontakt@gudenaahospice.dk