Bestyrelse

Bestyrelsen på Gudenå Hospice

Bestyrelsen for Gudenå Hospice er sammensat, så den samlet består af politiske, økonomiske, faglige og forretningsmæssige kompetencer. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet.

Bestyrelsen er, sammen med hospicechefen, ansvarlig for den overordnede ledelse af Gudenå Hospice. Det er ledelsens ansvar at sætte kursen og sikre en forsvarlig drift, i overensstemmelse med vedtægterne for Gudenå Hospice og driftsaftalen med Region Midtjylland.

Hans Jørgen Hørning

Hans Jørgen Hørning

Formand

Udpeget af støtteforeningen for Gudenå Hospice.

Frants Arboe

Frants Arboe

Næstformand

Udpeget af støtteforeningen for Gudenå Hospice.

Birthe Oberthon Grønfeldt

Birthe Oberthon Grønfeldt

Udpeget af Støtteforeningen for Gudenå Hospice.

Ole Dahl Kristensen

Ole Dahl Kristensen

Udpeget af Støtteforeningen for Gudenå Hospice.

Susanne Trend

Susanne Trend

Udpeget som sundhedsfaglig ressourceperson.

X

X

Udpeget som sundhedsfaglig ressourceperson

Flemming Christensen

Flemming Christensen

Udpeget af Danske Diakonhjem

Kim Bach Hansen

Kim Bach Hansen

Byrådsmedlem, udpeget af Horsens kommune

Lone Dybdal

Lone Dybdal

Udpeget af regionsrådet

Jakob Gregers Nissen

Jakob Gregers Nissen

Provst, udpeget af biskoppen over Århus Stift

Rikke Jedig

Rikke Jedig

Udpeget af medarbejderne ved Gudenå Hospice

© Copyright 2016 - 2017 Gudenå Hospice - Sygehusvej 18 - 8740 Brædstrup - Tlf 76296666 - Fax 76296699 - kontakt@gudenaahospice.dk