Henvisning

Henvisning og visitation

Visitationskriterier

Gudenå Hospice fungerer under sundhedsloven og kan modtage patienter fra hele Danmark.

For at komme på hospice skal man være uhelbredeligt syg og have kort forventet levetid. Det vil sige, at helbredende og livsforlængende behandling skal være afsluttet og at behandling, pleje og omsorg er af lindrende karakter.

Henvisningskriterierne for indlæggelse på hospice i Region Midtjylland er (alle kriterier skal være opfyldt):

  • Forventet kort levetid (udarbejdet terminalerklæring) for den henviste
  • Helbredende behandling er ophørt for den henviste
  • Komplekse problemstillinger af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter hos den henviste
  • Behandlingsniveauet skal være afklaret, således at den henviste ikke har symptomer af en karakter, der fordrer indlæggelse på hospital
  • Den henviste har et ønske om at leve den sidste tid på hospice og er velinformeret om andre muligheder for ophold og støtte

Henvisninger

Henvisningen sendes elektronisk til:

Gudenå Hospice: GHO, afd. 7102.01.0

Lokationsnummer: 5790002025266

Hvis det ikke er muligt at sende henvisningen elektronisk, kan den også sendes via fax eller med post:

Fax nr.: 76 29 66 99

Adresse: Sygehusvej 18, 8740 – Brædstrup

Henvisningerne behandles af læge fra Det Palliative Team ved hospitalsenheden Horsens i samarbejde med hospicechefen/souschefen på Gudenå Hospice.

Henvisende instans er altid meget velkommen til at rette henvendelse ved spørgsmål om visitationskriterier og ledige pladser.

© Copyright 2016 - 2017 Gudenå Hospice - Sygehusvej 18 - 8740 Brædstrup - Tlf 76296666 - Fax 76296699 - kontakt@gudenaahospice.dk