Medarbejdere

Medarbejdere

Tværfagligheden er omdrejningspunktet for den specialiserede palliative indsats på et hospice. På Gudenå Hospice er personalegruppen sammensat af sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, kok, diætist, husassistent, musikterapeut, præst, psykolog, pedel, frivilligkoordinator og sekretær.

Det tværfaglige perspektiv hjælper os til at anskue det enkelte menneskes og de pårørendes individuelle behov ud fra et helhedsperspektiv, hvor det er patientens livsværdier, ønsker og behov, der danner udgangspunkt for indsatsen.

© Copyright 2016 - 2017 Gudenå Hospice - Sygehusvej 18 - 8740 Brædstrup - Tlf 76296666 - Fax 76296699 - kontakt@gudenaahospice.dk