Udvidelse med 2 pladser på Gudenå Hospice fra 1. januar 2018

I forbindelse med udmøntning af Kræftplan 4 har Folketinget afsat midler til etablering og drift af ekstra hospicepladser i Danmark. I den forbindelse ansøgte Gudenå Hospice i samarbejde med Region Midtjylland i forsommeren ministeriet om etablering af yderligere 2 pladser på Gudenå Hospice fra 1. januar 2018.

Vi har netop fået besked om, at Gudenå Hospice får del i 2 af i alt 6 hospicepladser der etableres fra årsskiftet. De øvrige 4 pladser oprettes på henholdsvis Hospice Søholm i Århus Kommune og Hospice Søndergaard i Ballerup Kommune.

Det betyder at vi nu får travlt med færdiggørelsen af de sidste stuer, som har stået som råhus siden opførelsen af Gudenå Hospice. Det vil betyde håndværkere i huset, men vi kan heldigvis lukke af til den del af huset hvor der arbejdes, så det ikke kommer til at betyde gener for de indlagte hen over efteråret.

Vi har gennem det seneste års tid haft en markant stigning i antallet af relevante henvisninger til Gudenå Hospice og vi glæder os derfor meget til at kunne udvide til i alt 11 sengepladser.

 

Ledige stillinger:

Vi har p.t. ikke ledige stillinger, men i forbindelse med udvidelse med 2 pladser fra årsskiftet, vil der blive slået sygeplejeske stillinger op fra slutningen af september.