Pårørende Cafe

Dato:
Tid: 15:30

Uformel eftermiddag for pårørende (både nuværende og tidligere), frivillige og personale.