Sygeplejersker i Team 1

Sygeplejerskerne på Gudenå Hospice kommer fra mange forskellige specialer og besidder samlet set en bred vifte af faglige kompetencer.

Sygeplejen på hospice har til formål at skabe velvære og støtte til aktivitet og livsudfoldelse, samt skabe lindring ved livets afslutning.

Det relationelle aspekt af sygeplejen er af stor betydning, når man skal bistå mennesker ved livets afslutning. Derfor er udgangspunktet for sygeplejen på hospice altid det enkelte menneske, med det liv der er levet og det liv der endnu skal leves.